0902591506

Nhà Thờ Họ Phạm Tại Hà Nam

Nhà thờ dòng họ Phạm
Địa chỉ: Hà Nam
Diện tích thửa đất 600m2
Diện tích xây dựng 68m2

Liên Hệ tư vấn

Hotline: 0886920886